Beijing Leader & Harvest Electric Technologies Co., Ltd.

Địa chỉ: South Zone of Industrial Park, Yangfang, Changping District, Beijing, P.R.China
Mã bưu chính: 102205
Tel: +86-10-69764859
+86-10-69764466
Fax: +86-10-69765220
E-mail:
intsales@mediumvoltagedrive.com

Máy biến tần (VFD) HARSVERT

Trang nhất » Nguyên lý hoạt động của hệ thống VFD


Nguyên lý của Bộ biến tần (VFD)
Hệ sơ đồ Bộ biến tần (VFD)

Bộ biến tần (VFD) nguồn điện áp đa cấp với kỹ thuật liên kết liên tiếp pin có thể trực tiếp ra điện trung thế. Các bộ biến tần 3kV, 3.3kV, 4.16kV, 6kV, 6.6kV, 10kV và 11kV được cấu tạo bởi Bộ biến áp dịch pha, pin, và bộ điều khiển.

Bộ biến tần (VFD) 3kV

Bộ biến tần (VFD) 3kV

Bộ biến tần (VFD) 3kV :
Bộ biến tần (VFD) 3kV có 12 pin, 4 pin hợp thành một pha và 3 pha này sẽ khởi động các liên kết và cung cấp điện trực tiếp cho mô tơ.

Bộ biến tần (VFD) 3.3kV

Bộ biến tần (VFD) 3.3kV

Bộ biến tần (VFD) 3.3kV:
Bộ biến tần (VFD) 3.3kV có 12 pin, 4 pin hợp thành một pha

Bộ biến tần (VFD) 4.16kV

Bộ biến tần (VFD) 4.16kV

Bộ biến tần (VFD) 4.16kV:
Bộ biến tần (VFD) 4.16kV có 15 pin, cứ mỗi 5 pin thì tạo thành một pha.

Bộ biến tần (VFD) 6kV

Bộ biến tần (VFD) 6kV

Bộ biến tần (VFD) 6kV:
Bộ biến tần (VFD) 6kV có 15 pin, cứ mỗi 5pin thì hợp thành một pha


Bộ biến tần (VFD) 6.6kV

Bộ biến tần (VFD) 6.6kV

Bộ biến tần (VFD) 6.6kV:
Bộ biến tần (VFD) 6.6kV có 18 pin, mỗi 6 pin thì hợp thành một pha.

Bộ biến tần (VFD) 10kV

Bộ biến tần (VFD) 10kV

Bộ biến tần (VFD) 10kV:
Bộ biền tần (VFD) 10kV có 24pin, cứ mỗi 8 pin thì hợp thành một pha.

Bộ biến tần (VFD) 11kV

Bộ biến tần (VFD) 11kV

Bộ biến tần (VFD) 11kV:
Bộ biến tần (VFD) 11kV có 27pin, cứ mỗi 9 pin thì hợp thành một pha

Máy biến tần (VFD) HARSVERT